Bezoek de IKON website

  Zondag 6  Maart  2005 7.05 - 8.00 uur  Radio 1
 
ReagerenArchiefLIVE op internet RADIO 1
 
 Justus van Oel in Palestina
Justus van OelHij was nog nooit in Israël en de Palestijnse Gebieden geweest, maar had er wel een uitgesproken mening over: columnist, scenarioschrijver, en vroeger Zak en As-cabaretier Justus van Oel. De afgelopen twee weken reisde hij door Palestina en hield een gesproken dagboek bij waarin hij verslag doet van het radicaliseringsproces waarin hij tijdens zijn reis terecht kwam. In De Andere Wereld delen van het audiodagboek en een gesprek met Van Oel. Tijdens zijn verblijf kwam het tot een onverwachte ontmoetingen met de atoomgeleerde Mordechai Vanunu. Ook bezocht hij het Palestijnse conservatorium van Ramallah, waar hij tot zijn ontroering naar een strijkkwartet kon luisteren dat een divertimento van W.A. Mozart speelde. Hoewel hij dacht precies te weten hoe slecht de Palestijnen er na ruim 50 jaar aan toe zijn, schrok hij van wat hij zag toen hij er middenin zat. Als oud-reclameman constateerde hij vervolgens hoe belabberd Palestijnse bij een check-pointde Palestijnen hun eigen zaak op het wereldtoneel hebben bepleit en wat een zegen het is dat Yasser Arafat van datzelfde toneel is verdwenen, omdat hij een uiterst beroerde pleitbezorger van de Palestijnse zaak was. Tot zijn grote schrik merkte Van Oel overigens dat de oorlogssituatie aldaar allerlei anti-semitische gevoelens en gedachten bij hem heeft opgeroepen, waar hij de komende tijd mee af te rekenen heeft.

Justus van Oel was in Israël en de bezette Palestijnse gebieden op uitnodiging en op kosten van de protestantse ontwikkelingsorganisatie ICCO.


klik hier voor de uitzending in real audio  Beluister dit item
 Donner, de kerken en de politiek

CDA-minister Donner van Justitie

Citaten uit het interview met minister Donner in Friesch Dagblad:

"Het armoedebeleid is een politieke kwestie. Als kerken het Nederlandse armoedebeleid willen veranderen, moeten ze maar een partij oprichten en de politiek ingaan. Geloof en politiek horen bij elkaar; kerk en staat moeten gescheiden blijven." (...)

"Als je de vraag naar wat armoede is loskoppelt van het verstrekken van een inkomen, krijg je een heel ander beeld van armoede. Dan zie je dat in Nederland op dit moment geestelijke armoede vaak een probleem is. Steeds meer mensen kunnen steeds minder goed met problemen en tegenslagen omgaan. De overheid is niet in staat hiervoor een oplossing voor te vinden. Hier kunnen de kerken veel beter helpen, door naast de mensen te gaan staan die problemen hebben. Dat is iets wat de overheid, die werkt met ambtenaren, niet kan.’’ (...) voedselbank Rotterdam

"Als kerken en diaconieën zich blijven fixeren op het uitdelen van voedselpakketten, dan gaan ze voorbij aan armoedeproblemen die ik zojuist noemde en die veel nijpender zijn dan het ‘hongerprobleem’.’’ (...)

"Ook op een ander punt – de asielzoekerskwestie – verliest de kerk met haar opstelling dat gegeven uit het oog. Kerken werken mee aan het illegaal opvangen van uitgeprocedeerde asielzoekers die het land uit moeten. Op dit punt zou het beter zijn dat kerken hun aandacht verleggen van het hulp bieden aan onwettige opvangpraktijken naar het – veel vruchtbaardere – náást de vluchteling staan als die terug moet."

Ineke Bakker - Raad van KerkenZiedaar enkele citaten uit een interview met CDA-minister Piet Hein Donner van Justitie met het Friesch Dagblad van zaterdag 5 maart 2005. Over Donners uitspraken discussiëren Ineke Bakker, algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland die zich in het verleden meermalen heeft uitgesproken over het armoedevraagstuk. Gerda Verburg (CDA)Bakker vindt de opmerkingen en stellingnames van Donner kwetsend omdat hij blijkbaar niet weet wat de kerken in de praktijk en op het grondvlak doen als het gaat om armoedebestrijding en opvang aan vluchtelingen. Tweede deelnemer aan de discussie is John van Tilborg, directeur van de interkerkelijke vluchtelingenorganisatie INLIA in Groningen. Van Tilborg wijst de kritiek dat hij aan illegale opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers doet van de hand. Hij dicht juist de gaten die een humane regering voor haar rekenening zou moeten nemen. Ook aan discussie neemt deel Gerda Verburg, vice-fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer en woordvoerder Sociale Zaken. Zij vindt dat de beide kerkelijke vertegenwoordigers overgevolig zijn en te snel op hun teentjes getrapt. Het is juist goed wanneer beide partijen met elkaar in debat gaan vanuit een duidelijke eigen stellingname.

Nieuwsbericht naar aanleiding van discussie over uitspraken minister Donner


klik hier voor de uitzending in real audio  Beluister dit item
 Aan de grond, column jaargang 3 - aflevering 10
Chroniqueur en cabaretier André Manuel beschouwt iedere week, met een kwaadaardige knipoog, de verwarde staat van het mensdom en gaat met zijn scalpel diep in de open wond van de Westerse samenleving...
Manuel is Lazarus


Hier tekst column lezen



Deze verschijnt ook wekelijks op Zinweb,
trefpunt van spiritualiteit, cultuur en ethiek 


                                                                                 André Manuel

Wilt u Manuel zien optreden in het land met zijn nieuwe show LAZARUS bekijk dan zijn speellijst via het management van Harry Kies.


klik hier voor de uitzending in real audio  Beluister dit item
 
ReagerenArchiefLIVE op internet RADIO 1