IKON Kerkdiensten

(R51) Kerkdienst met de Oud Katholieke Parochie Egmond aan Zee (2/2)
Radio 5 zondag 3 oktober 2010, 10.07 uur
Deze eucharistieviering is de laatste dienst in een serie van twee diensten met de Oud-Katholieke Parochie in Egmond aan Zee. Het thema van deze dienst is: Vertrouwen
Voorganger is Pastoor Rudolf Scheltinga. Het orgel wordt bespeeld door Jan Hille. Ook werken mee het Gregoriaans Mannenkoor, onder leiding van Klaas Wijker en het Oud Katholiek Kerkkoor onder leiding van Laura Zwart.


interieur van de Oud Katholieke kerk in Egmond aan Zee
Interieur van de Oud Katholieke Kerk
pastoor Rudolf Scheltinga en musicus Jan Hille
pastoor Rudolf Scheltinga en musicus Jan Hille

 


Preek:
    Derde Zondag van de Herfst

Liederen:
     Oud-katholiek gezangboek Mis 8
      
     Oud-katholiek gezangboek 513
      Hoor Gij ons aan
    Gezang 016
      Gij volken looft uw God en Heer
     Oud-katholiek gezangboek 313
      Apostolische geloofsbelijdenis
     Oud-katholiek gezangboek 527
      Autem in Domino gaudebo

Liturgische teksten:
    Welkom en Begroeting
    Voorbeden

Bijbelteksten:
    Habakuk 03, 17-18
    2 Timoteüs 1, 6 - 14
    Lucas 17, 5 - 10

Orde van Dienst:
orgelspel
welkom
intredelied: Hoor gij ons aan (OK* 513)
begroeting
kyrie (OK* Mis 8)
gloria (OK* Mis 8)
gebed van de zondag
lezien Habakuk 3, 2 en 16 – 19
zingen: Gij volken, looft uw God en Heer (gezang 16, OK* 266)
lezen: 2 Timoteüs 1, 6 – 14
zingen: Halleluja (OK* 463)
lezen: Lucas 17, 5 – 10
acclamatie
preek
geloofsbelijdenis (OK* 313)
voorbeden
vredegroet
opdracht van de gaven
zingen: Ik heb verstaan, Heer, wat Gij hebt gezegd (OK* 527)
eucharistisch gebed (OK* Heilig, Mis 8)
Onze Vader
Lam Gods (OK* Mis 8)
zegen
muziek

*OK = Gezangboek van de Oud-Katholieke Kerk