IKON Kerkdiensten

Door in de rechterkantlijn onderdelen wel of niet aan te vinken, zoekt de zoekmachine in de aangegeven onderdelen.
Sleutelwoord
Bijbeltekst
Kerkdiensten
Bijbelteksten
Preken
Liederen
Liturgische teksten

Oud-katholiek gezangboek  527
Autem in Domino gaudebo

Koenraad Ouwens / John Wainwright

Ik heb verstaan, Heer, wat Gij hebt gezegd,
Gij hebt mij vrees voor U in 't hart gelegd,
uw werk vervult mijn wezen met ontzag.
Breng nu, o God, uw werken aan de dag:
toon deze tijd uw trouw, uw goedheid weer;
uw volk zal juichen om zijn God en Heer.


Overige coupletten en de melodie zijn te vinden in het Oud-katholiek gezangboek (Uitgeverij Kok - EAN 9789030410935)

Dit lied is gebruikt tijdens de kerkdienst(en):