Het Vermoeden

2002-2014 ALL 13 SEIZOENEN 30 min

In het televisieprogramma Het Vermoeden ontmoet Annemiek Schrijver gasten uit verschillende religieuze tradities en maatschappelijke achtergronden. Aan de hand van hun favoriete 'heilige tekst' praat zij met hen over hun inspiratie en alledaagse spiritualiteit.

Menno ten Brink

Toch blijkt het niet genoeg: Ten Brink gaat weer studeren en wordt in 1993 rabbijn. Op dit moment is hij al tien jaar fulltime rabbijn van de Liberaal Joodse Gemeente in Amsterdam.


Zijn ouders hebben hem na de oorlog toekomstgericht opgevoed: de gemeenschap moet weer opgebouwd worden. Die drive heeft hij óók en hij is daarin succesvol. Een paar jaar geleden is de nieuwe liberale synagoge geopend en nu al zijn er lokalen te weinig om de vele kinderen les te geven. De gemeente groeit.


Het rabbijn-zijn vindt hij prachtig. Het is laagdrempelig, sociaal en geeft invulling aan zijn betrokkenheid bij mensen. 


In Het Vermoeden praat hij over het Chanoeka-feest, zijn dierbare tekst van Rabbi Nachman van Bratslav en zijn zorgen over het afnemende respect voor religieuze diversiteit.

Moge het Uw wil zijn, Eeuwige onze God en God van
onze voorouders, dat alle oorlog en bloedvergieten in de wereld
ophoudt en dat een grote en verwonderlijke vrede zich uitstrekt
over de wereld zodat de volkeren het zwaard niet meer tegen
elkaar opheffen en zij zich niet meer op oorlog voorbereiden.

Maar dat alle wereldbewoners de waarheid aller waarheden
zien en in zich opnemen, dat wij niet op deze wereld zijn
gekomen om onenigheid te hebben en ruzie te maken en niet
om haat en nijd te koesteren en bloed te vergieten, maar dat
wij in de wereld zijn gekomen om U, de Altijdgeprezene, te
erkennen.


Daarom, wees barmhartig voor ons en vervul de tekst uit Tenach

die zegt: ‘Ik zal vrede laten heersen in het land, u zult er wonen
en niemand zal terreur tegen u uitoefenen. De wilde dieren zal
Ik uit het land verwijderen en oorlog zal er niet meer over heen
trekken.’ Wajikra 26,6 * ‘Maar recht en rechtvaardigheid zal er als water in een grote rivier over heen stromen’ Amos 5, 24
‘want de kennis van de Eeuwige zal de wereld vullen gelijk de
wateren de zeeën vullen.’ Jesjajahoe 11, 9

* Wajikra is Leviticus.


Deze tekst is van Rabbi Nachman van Bratslav. Hij was een beroemde chassidische 'rebbe' (rabbijn) uit de negentiende eeuw. Het Chassidisme is een mystieke beweging, die ontstond onder de Joden in Polen in het begin van de achttiende eeuw en die in de twee daaropvolgende eeuwen invloed kreeg op een groot deel van de joodse gemeenschap in de wereld. Haar stichter is de Baal Sjem Tov, de overgrootvader van rabbi Nachman.Voor meer informatie over de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam, klik hier!

REACTIES