Het Vermoeden

2002-2014 ALL 30 min

In het televisieprogramma Het Vermoeden ontmoet Annemiek Schrijver gasten uit verschillende religieuze tradities en maatschappelijke achtergronden. Aan de hand van hun favoriete 'heilige tekst' praat zij met hen over hun inspiratie en alledaagse spiritualiteit.

Het Kerstvermoeden 2014
Herman Wijffels
(1942) groeit op in West-Zeeuws-Vlaanderen in een goed rooms-katholiek gezin. Vader en moeder overlijden vroeg en de jonge Herman krijgt de verantwoordelijkheid over zijn jongere broers en zusters. Hoewel het geen gemakkelijke tijd is geweest, ziet Wijffels het nu als een ervaring die hem uiteindelijk in positieve zin gevormd heeft en bijgedragen heeft aan zijn ontwikkeling tot de persoon die hij nu is.
Na zijn carrière bij de overheid en in het bankwezen legt hij zich nu o.a. toe op het houden van lezingen over leiderschap en duurzaamheid. Zijn rooms-katholieke achtergrond heeft hij nooit verloochend maar zijn spiritualiteit heeft zich gaandeweg verder ontwikkeld naar een meer holistische levensvisie. Alles is met alles verbonden. Wij mensen zijn nu in staat om dat wat wij in wezen zijn, het leven zelf, te vernietigen. Daarom houdt hij een vurig pleidooi om te veranderen en bij te dragen aan het behoud van de aarde en daarmee van onszelf.
De verandering komt volgens Wijffels niet van bovenaf, niet van het grote geld en ook niet van de politiek. Verandering vindt plaats aan de basis waar mensen verbinding met elkaar zoeken, initiatieven ontplooien en zich op die manier een weg verschaffen naar de toekomst.
Aan het eind van het jaar verwachten en gedenken we de geboorte van het kerstkind, bron van licht en hoop. En de herders, de gewone mensen, mogen als eerste getuige zijn van dit bijzondere kind.

De muzikale bedding van Het Kerstvermoeden is in handen van Música Temprana o.l.v. Adrián Rodríguez Van der Spoel. Dit muziekgezelschap is gespecialiseerd in Latijns-Amerikaanse barokmuziek. Deze avond brengen de musici bijzondere kerstliederen.

REACTIES