Het Vermoeden

2002-2014 ALL 30 min

In het televisieprogramma Het Vermoeden ontmoet Annemiek Schrijver gasten uit verschillende religieuze tradities en maatschappelijke achtergronden. Aan de hand van hun favoriete 'heilige tekst' praat zij met hen over hun inspiratie en alledaagse spiritualiteit.

Jan Bor

De zesde patriarch Huineng werd door de monnik Ming achtervolgd tot aan de Dayuketen. Toen hij zag dat Ming eraan kwam, legde hij de pij en de nap op een steen en zei: “Deze pij symboliseert vertrouwen; hoe kan er met geweld om gevochten worden? Hier, neem mij.” Ming trachtte de pij te pakken, maar deze was zo onbeweeglijk als een berg. Door angst overmand aarzelde hij. Toen zei hij: “Ik ben voor de dharma, niet voor de pij gekomen. Ik smeek je, o lekenbroeder, onderwijs me alsjeblieft.” De zesde patriarch zei: “Alvorens te denken aan goed en kwaad, wat is op dat moment het ware zelf van monnik Ming?” Daarop ontwaakte Ming meteen. Zijn hele lichaam droop van het zweet. Met tranen in de ogen maakte hij een buiging en vroeg: “Is er behalve deze geheime woorden en betekenissen nog meer, iets wat dieper is?” De patriarch zei: “Wat ik je net verteld heb is helemaal geen geheim. Als je jouw ware zelf realiseert, zit het geheim in jezelf.”

REACTIES